info@krasnesteny.sk

Logo
Image

KRÁSNY DEŇ

Image

ORIENTAČNE - CENA JEDNEJ NÁSTENNEJ MAĽBY JE 250 €


    • Cena projektu závisí od úrovne detailov, očakávaného času na dokončenie danej práce a nákladov na potrebný materiál.

    • Všetky odhady a konzultácie sú bezplatné, rovnako ako možné vizualizácie na prediskutovanie vášho projektu.
Ak chceme aby sa práce rozbehli, ozvite sa nám. Dajte nám vedieť o práci ktorú by ste chceli vytvoriť, o akýchloľvek vašich nápadoch a predstavách, ktoré na to máte, a o tom kedy by sa vám táto práca páčila začať zrealizovať.

Pridajte lokalitu, aby sme mohli zistiť, kde sa približne nachádzate, a potom začíname premýšlať o projekte, jeho uskutočnitelnosti a logistike.
Požadovaných detailoch a dizajne, potom vypočítame náklady.

Pre každý projekt je cena stanovená pred začatím akýchkoľvek prác. Bude to zahŕňať všetku prácu a materiál na daní projekt.
Image

Ako tento proces funguje ?

Ako tento proces funguje a čo môžete očakávať. 

Fáza 1 – Počiatočný kontakt a odhady - Proces začína nezáväznou diskusiou o vašich nápadoch, či už telefonicky alebo e-mailom, kde môžeme prediskutovať to, čo by ste chceli, a váš rozpočet, aby sme potom mohol skúsiť ponúknuť nápady na dizajny, ktoré budú krásne a budú vyhovovať vášmu rozpočtu. Ceny sa samozrejme môžu líšiť v závislosti od toho, čo môžeteme chcieť, účtujú sa predovšetkým podľa toho, ako dlho bude práca trvať. Po oboznamení sa s projektom, ponúkame presné odhady založené na tom, ako dlho to podľa nás, tá daná akákoěvek práca bude trvať.

Fáza 2 – TOP - Konzultácie a náčrty - Väčšinu času stačí niekoľko telefonátov a/alebo e-mailov, aby ste sa spojili, prediskutovali a vymenili si nápady, aby sa to rozbehlo... Pri väčších úlohách alebo miestnych prácach sa zvyčajne vedie stretnutie na mieste, kde chcete nástennú maľbu namaľovať. Prinesieme so sebou akýkoľvek referenčný materiál, ktorý považujeme za relevantný pre myšlienky, o ktorých sme už diskutovali. V prípade vzdialenejších ciest je možné konzultácie uskutočniť aj telefonicky alebo pomocou videohovorov. Neexistuje tu žiadna povinnosť, v tejto fázi je to len chat. Za konzultácie si neúčtujeme žiadne poplatky, ale v niektorých prípadoch, najmä ak ide o značnú vzdialenosť, by sme očakávali, že klient bude znášať náklady na cestovné. 

Vizualizácie - Po stanovených dohodách, vytvárame presné vizualizácie vopred navrhovaného projektu, takže získate dobrú predstavu o tom, ako bude finálna nástenná maľba vyzerať. 

Fáza 3 - Práca
Na vytvorenie kvalitnej nástennej maľby je potrebný metodický prístup a vytrvalosť, a potom, než sa nazdáte, je hotovo...

Image